>Dagens. . .

>


Nödvändiga ont: städa förrådet. Göra plats för andra grejer. Och vinterdäcken.