Lördag

Lördag kommer att gå i Fortbildningens tecken.

Heldag med Anders Hallgren i Tvååker.

Från hans hemsida:

30 oktober, Varberg

”AlfaSyndromet”
Arrangör: Hallands Kennelklubb genom Studiefrämjandet.
Kontakt: Vibeke Sönnby, 0340 830 55
Anmälan: Arne Olsson, tel: 0340-653596 eller e-mail: kennel.robbins@telia.com

Alfasyndromet

Endagsseminarium om ledarskap

”Alfarollen” framhålls speciellt mycket i dag i hundträning och ledarens roll överbetonas och misstolkas. Genom att framställa flocken som ett mänskligt samhälle, där låg status och rang är negativt och hög status och rang är något eftersträvansvärt, blir hunden blir en karriärist, som hela tiden strävar efter högre position i flocken.

Följaktligen blir hundägandet en kamp om positioner. Man blir noga med att inte låta hunden vinna i olika situationer. Det finns instruktörer, tränare och skribenter som lär hundägare att inte låta hunden äta sin mat före de mänskliga familjemedlemmarna, eller att hälsa på hunden när man kommer hem, för då kan den ha tagit sig uppåt ett ”pinnhål”. Man t o m varnar hundägare för att vara för snälla mot sina hundar, eftersom de då kan försöka ta över ledarskapet i familjen.

När en hund inte lyder en tillsägelse sägs det att den trotsar och att det är ett led i försöken att nå högre rang. Att det skulle kunna bero på dålig träning har man inte en tanke på.

Är diagnosen på ett problembeteende bristande ledarskap, blir helt följdriktigt terapin att kväsa den uppstudsige. Och när man gör det får man en tillfällig effekt av mer underkastelse än vanligt hos hunden. Den blir också mer rädd för straff och därmed tillfälligt lydigare.

Hundägaren får en känsla av att diagnosen var rätt och att denne inte själv räcker till som ledare. Problemet återkommer ju efter en tid. Ägaren provar att vara ännu hårdare och får en ny tillfällig effekt. Och så har en accelererande våldsspiral inletts.

I den här processen brottas hundägaren med känslor av att inte räcka till, inte vara en ”hundmänniska”, vara dålig ledarfigur, behöva vara hård och straffande mot sin hund fast det känns fel o s v.

Har begreppet ledarskap den relevans som det tillskrivs? Är det rätt att flockstrukturen innehåller en inbyggd kamp om positioner? Är hunden en karriärist? Är det viktigt att vara ledare? Vad innebär alfapositionen?

Det här är frågor som kursen ställer och visar att det idag finns många forskningsresultat från vilda vargar, vargar i hägn, vildhundar och tamhundar, som talar för att vi inte alls behöver vakta på vår ledarroll.

Seminariet baseras på boken ”AlfaSyndromet”, Anders Hallgren, ICA, 2005.

Får se om vi hittar dit. Det ligger strax innan rondellen så det verkar vara svårt att missa. Bra bra. Det roligaste är att Monica kommer med en billast från Eslöv.