Start av Utbildning

Jag investerade i en slags utbildning som i det läget kändes helt rätt. Rätt innehåll för mig just nu. Rätt vad gäller personkemi och vad gäller pris.

Men efter första tillfället känner jag mig mest skrämd.

Dock har jag bestämt mig för att göra mitt bästa för att plocka russinen ur kakan. Och det gör jag bäst om jag skriver om det. Därav får bloggen återuppstå.

Nedan är mina anteckningar från första inspelade webinaret. Jag är inte alls säker på sanningshalten i något påstående, du som läser får vara källkritisk.

Ens egen historia i huvudet skapas vid 0-8 års ålder.

Dessa historier skapas av saker personer i ens omgivning säger och gör. Eller hur man tolkar detta.

Det kan ibland skapa en offermentalitet – ”jag är ett fetto”

Förändring är en process – inte en enskild händelse.

Om man ”försöker få plats med” saker i livet har man inte ändrat sin historia. Byter man historia i huvudet kommer förändringen av sig själv.

Det enda sättet att vara helt säker på att lyckas är att göra förändringen prio 1.

Reptilhjärnan spelar en roll i de historier vi skapar till oss själva. Den står för vanan. Snacks framför TV.

Man kan tänka sig ur vanor genom att byta identitet. Från ”jag är ett fetto” till ”jag är en löpare”, eller ”jag är en icke-rökare”

Autopilot och vanor är starka krafter, men ett beslut inifrån är starkare.

OTD – Observera dina tankar. Flytta fokus.

Försök bryta negativa tankespiraler då de gärna gör att man fastnar i ett negativt spinn.

Älta inte negativa grejer. Det skapar snöbollseffekt.

Håll koll på de frekventaste tankarna – Vilken typ av energi för de med sig? Dina tankar blir din verklighet. Tänker du mest negativt blir din verklighet mest negativ.

Efter varje webinar ska man lista tre saker. En sak man ska börja med, en man ska sluta med och en man ska fortsätta med.

Mina blir:
Börja – Faktakolla allt som coacher & ”folk som vet” säger.
Sluta – tro på allt som sägs. Speciellt allt som det sägs att Einstein har sagt.
Fortsätta – Blogga =)