Lär känna din kund

Dagens föredrag i utbildningen handlar om att lära känna sin kund och att prata till kunden.

Dock inte på det sättet vi är vana, här handlar det inte om att skapa en persona utan att gå ut i facebookgrupper eller andra platser där ens kund hänger och läsa vad de skriver. Se vilka ORD de använder.

Detta för att sedan själv kunna använda deras ord i sin egen marknadsföring.

Anteckningar från föredraget, som innan vet jag inte vad som är sant, så var kritisk.

Kolla in större företag i din egen branch på Linkedin och i andra plattformar. Notera hur de uttrycker de sig.

Se efter en röd tråd i kundernas kommunikation i Facebookgrupper och omröstningar.

Vilket språk använder andra på marknaden?

FRÅGA idealkunder (om du har sådana) och potentiella kunder. Får du inga bra svar på dina frågor behöver du förändra frågan. LYSSNA.

  • Hur var det att ”jobba med dig”?
  • Varför valde de dig?
  • Hur hjälpte du dem lösa sitt problem?
  • Vad har de problem med?
  • Vad håller dem vakna?
  • Hur frustrerande är det att XYZ?
  • Vad är önskat resultat?

Använd samma språk som idealkunden. Samma ORD om möjligt.

Säger kunden ”trött”, använd inte ”utmattad” – använd ”trött”.

Notera nyanserna. Gissa inte vad folk önskar o vill ha utan forska och producera EXAKT vad de vill ha, för att få dem att: Tänka – Känna – Reagera – Involvera/s/ – – Detta är att skapa engagemang.

Gör detta i ALLA dina kanaler. Men känns det överväldigande – gör en kanal i taget.

Visa att du förstår dem genom att använda DERAS EGNA ORD

Lyssna. Ta in vad folk säger utan att döma eller låta tankarna vandra.

En amerikan pratar med ungefär 125 ord per minut, och mycket forskning* ** visar att hjärnan processar ord mycket snabbare än så. Därför ÄR det viktigt att om man pratar i verkligheten att verkligen lyssna engagerat. HUR man gör det finns det säkert kurser för.

Bara för att man har samma demografi behöver man inte svara på samma sorts kommunikation. Personligheter spelar in.

Två enkla regler i marknadsföring:
1) Folk måste veta att du finns
2) De måste tro på det du säger

De kommer inte tro på dig om du förvirrar dem eller pratar över huvudet på dem. Ditt budskap måste passa dem.

* https://hbr.org/1957/09/listening-to-people

** https://www.hrmonline.com.au/social-media/are-you-really-listening/ https://www.hrmonline.com.au/social-media/are-you-really-listening/