Burleken forts

Nu har vi kommit så långt att buren är rolig så länge jag är passiv och/eller ber honom gå in i den. Han kan sitta där lugnt utan att ”leva rövare” när jag är utom synhåll.

Jag skall se om detta fungerar utomhus med, sedan kommer vi till test av värdeladdningen (jag hoppar över fas 2 då detta redan sitter):

A) Finner hunden ett värde i att stanna i buren? Öppna burdörren, vänta lite och se. Väljer hunden att sitta kvar? In med handen och belöna! Rör sig hunden? Stäng dörren! Prova igen. Sitter hunden nu kvar belönar du. Rör den sig igen talar det om för dig att du måste göra hålla position i buren till ett mer attraktivt val. Gör ytterligare 10 repetitioner av fas 1 C, kanske med ännu godare godis.

B) När hunden håller sin position ökar du gradvis tiden den ska sitta kvar med öppen dörr innan du belönar. Din strategiska placering med handen på dörren gör det enkelt för dig att lugnt stänga om hunden gör ett felaktigt val. Får du stänga två gånger i följd vet du att du har haft för bråttom och måste tillbaka till värdeladdningen igen.

C) När hunden kan sitta 10 sek med öppen dörr utan att bryta sin sittposition sätter du på kopplet. I det läget far många hundar ut genom buröppningen, så var påpasslig med din kroppsplacering så att hunden inte lyckas med det. Stäng lugnt dörren, låt kopplet sitta kvar på. Handen på burdörren, hunden sätter sig, öppna och belöna. Upprepa några gånger. Börja sedan att försiktigt dra lite i kopplet. Belöna att hunden sitter kvar. Öka för var gång till dess att hunden kan hålla sin sittposition trots att du försöker dra ut den ur buren. Gå sedan vidare till att ställa dig upp. Här får många hundar igen för sig att det betyder ut, så var beredd med burdörren om hunden bryter sin position! Belöna om hunden sitter kvar. Gå vidare till att plocka upp kopplet i handen, belöna om hunden sitter kvar. Jobba metodiskt till dess att du kan stå upp och dra i kopplet utan att hunden bryter sin sittposition.

D) När hunden kan sitta kvar med öppen dörr trots att du står upp, kan du även lägga på andra störningar utanför buren. ”Tappa” godis på backen. Sitter hunden kvar, belöna inne i buren.

Rulla boll förbi buröppningen, belöna inne i buren. Locka med kamptrasan, belöna inne i buren. Annan hund går förbi, osv, osv. Du har nu fantastiska möjligheter att under full kontroll träna på att hålla position trots allehanda störningar! Gör hunden ett felaktigt val, dvs bryter position, så stängs dörren. Chansen till belöning uteblir, både från dig och från omgivningen. Får du stänga dörren 2 gånger i följd vet du att du har gjort det för svårt och får backa till en enklare nivå i minst 10 repetitioner.
– från CowGirlUp